privacy verklaring Beursvloer Goirle riel

 

 

 

Privacyverklaring

Stichting Beursvloer Goirle – Riel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Stichting Beursvloer Goirle – Riel

Abcovenseweg 27b

5051 PV Goirle – Riel

www.beursvloer-goirle-riel.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Beursvloer Goirle – Riel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Type organisatie (Vereniging, Bedrijf of Maatschappelijke organisatie)

– Naam organisatie

– Contactpersoon

– Website (optioneel)

– E-mail adres

– Telefoonnummer

– Vraag of Aanbod

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie per ommegaande.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Beursvloer Goirle – Riel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze uitnodigingen, nieuwsbrief of reclame/folder.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je aanmelding voor deelname aan de Beursvloer te kunnen verwerken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Beursvloer Goirle – Riel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Beursvloer Goirle – Riel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de hiervoor genoemde categorieën van gegevens: 3 jaar > Aanmelding huidig jaar en volgend jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Beursvloer Goirle – Riel verstrekt geen gegevens over deelnemers aan derden, behoudens de publicatie van de gegevens van deelnemers en sponsoren op onze website. (naam, logo en -indien aanwezig- link naar de website van de deelnemers).

 

Sponsoren

Sponsoren of begunstigers van de Stichting Beursvloer Goirle – Riel stemmen bij het aangaan van de sponsorverplichting in met het vermelden van het bedrijfslogo op de website van de Stichting Beursvloer Goirle – Riel en op banners en tv-schermen tijdens de Beursvloer.

 

Beeld en geluidsmateriaal

Tijdens de Beursvloer Goirle – Riel worden foto- en video-opnames gemaakt door -onder andere- de lokale omroep en een door het bestuur van de Stichting Beursvloer Goirle – Riel ingehuurde fotograaf. Dit beeldmateriaal zal gebruikt worden ter verslaglegging en ten behoeve van onze communicatie voor toekomstige evenementen, via onder andere onze website, nieuwsbrieven, (lokale) kranten of publicaties en sociale media. Deelnemers en bezoekers stemmen door hun aanwezigheid in met het gebruik van dit beeldmateriaal en beseffen dat zij herkenbaar in beeld kunnen komen.

De Stichting Beursvloer Goirle – Riel verbiedt deelnemers niet om ook zelf foto-, geluids- en/of video opnames te maken en verspreiden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

Stichting Beursvloer Goirle – Riel gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Beursvloer Goirle – Riel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Beursvloer Goirle – Riel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Beursvloer Goirle – Riel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.